Næsti hópur fyrir 16-20 ára verður dagana 19.-22 maí 2021

Næsti hópur fyrir 13-16 ára verður dagana 5.-8. maí 2021

Félagskvíði er eðlileg tilfinning sem margir upplifa bæði í

samskiptum við aðra og eins þegar athygli annarra beinist að okkur.

Þetta námskeið er ætlað börnum og ungu fólki sem upplifir hamlandi

kvíða og óöryggi í samskiptum og félagslegum aðstæðum.

 

Á námskeiðinu verður meðal annars unnið með eftirfarandi:

  • Samskipti við jafnaldra eða kennara (spjall, hrós, að taka gagnrýni, tjá skoðanir o.m.fl.)

  • Leiðir til að kynnast nýju fólki

  • Frímínútur

  • Tengsl við jafnaldra

  • Símtöl, strætó, seinkomur í skóla o.s.frv.

  • Leiðir til að draga úr kvíða í fyrirlestrum og hópverkefni

4 daga hópar:

Námskeið fyrir 16-20 ára verður keyrt yfir fjóra daga frá 9.00-15/16.00 fyrstu 3 dagana og 10-14 síðasta daginn. Námskeiðið er haldið dagana 19.-22. maí 2021 (miðvikudagur-laugardags). Í framhaldi af því mæta þátttakendur í opna stuðnings- og eftirfylgdartíma í 10 skipti á miðvikudögum frá 16:00-17:30. Gert er ráð fyrir aðkomu foreldra yngri en 18 ára við lok eftirfylgdar, 18 ára og eldri ráða hvort foreldrar mæti í lok eftirfylgdar.

Námskeið fyrir 13-16 ára verður keyrt yfir fjóra daga frá 9.00-15/16.00 fyrstu 3 dagana og 10-14 síðasta daginn. Námskeiðið er haldið dagana 5.-8.maí 2021 (miðvikudagur-laugardags). Í framhaldi af því mæta þátttakendur í opna stuðnings- og eftirfylgdartíma í 10 skipti á miðvikudögum frá 16:00-17:30. Gert er ráð fyrir aðkomu foreldra við lok eftirfylgdar.

Rannsóknir virðast benda til að keyra megi alla meðferðina á mun skemmri tíma en áður var talið og teljum við að það geti hentað þessum aldurshóp betur að taka meðferðina þétt og á styttri tíma.

Alls eru þetta 24 klst í sérmeðferðarhóp og 10 skipti í opnum stuðningshóp (samtals 11 vikur).

Boðið er upp á hádegismat.

Verð: 139.000

Ath frístundastyrkir sveitarfélaga Reykjavíkur, Hafnarfjarðar, Kópavogs og Mosfellsbæjar gilda fyrir ungmenni undir 18 ára.

Námskeiðin eru haldin í húsnæði Litlu KMS í Síðumúla 13.

 

Opnir stuðningshópar: Við verðum með opna stuðnings- og eftirfylgdarhópa sem haldnir verða á hverjum miðvikudegi eftir að hópurinn klárast frá 16.00-17:30. 

Hópurinn er hugsaður fyrir alla sem eru að sitja námskeið hjá okkur og vilja auka stuðning, misstu úr tíma eða langar að hitta aðra unglinga sem eru að vinna í eigin geðrækt.

Engin sérstök skráning er í hópinn, þú mætir bara.

Á meðan á námskeiði stendur mega skjólstæðingar Litlu KMS sækja opna stuðnings-og eftirfylgdartíma sér að kostnaðarlausu. Í kjölfar námskeiðs er gert ráð fyrir að skjólstæðingar mæti í 10 skipti í opna stuðnings- og eftirfylgdartíma ókeypis.

Ekki er hægt að skrá sig beint á námskeiðið. Panta þarf fyrst greiningarviðtal hjá sálfræðingi til þess að meta hvort að þetta tiltekna úrræði henti vanda viðkomandi best og sé líklegt til árangurs. Greiningarviðtal getur leitt í ljós að önnur úrræði henti betur t.d. einstaklingsviðtöl eða önnur námskeið.

Til þess að skrá sig á námskeið hjá Litlu Kvíðameðferðarstöðinni þarf að byrja á að óska eftir greiningarviðtali. Hægt er að panta greiningarviðtal á www.litlakms.is (panta tíma) eða á netfanginu litlakms@litlakms.is. Við mælum með því að þú skrifir í lýsingu eða skilaboð að þú sért að velta fyrir þér þessu námskeiði þar sem námskeið kunna að fyllast.

Greiningarviðtal kostar 18.900 kr og er ekki innifalið í námskeiðsverði. Hægt er að óska eftir að nemi taki greiningarviðtal og kostar það þá 9.450. Nemar á Litlu KMS eru á lokaári í klínískri sálfræði við HÍ eða HR og eru fullfærir til þess að taka slíkt viðtal.

Greiningarviðal er til þess að fara yfir vanda barns/ungmennis og meta þjónustuþörf og hvort tiltekið námskeið henti best eða hvort önnur úrræði séu vænlegri til árangurs. Í slíkum tilvikum ráðleggjum við ýmist einstaklingsviðtöl, önnur námskeið eða vísum málum áfram á aðra meðferðaraðila eða stofnanir sem við teljum að séu með úrræði sem henti betur.

Ef tilvísun berst frá öðrum sálfræðingi, barnalækni/geðlækni eða sambærilegum meðferðaraðila/stofnun kemur til greina að skrá beint á námskeið, þá er best að viðkomandi meðferðaraðili eða stofnun hafi samband á litlakms@litlakms.is eða í síma 571-6110.

Frístundastyrkur

Litla KMS hefur gert samning við Reykjavíkurborg, Mosfellsbæ, Hafnarfjörð og Kópavog um frístundarstyrk. Einstaklingar 18 ára (á árinu) og yngri geta nýtt frístunarstyrk að fullu (allt að 50.000 kr).

 

Fyrir fagaðila

Námskeiðið Öryggi í samskiptum er ætlað einstaklingum með vægan til miðlungs félagskvíða. Ef um mjög alvarlegan félagskvíða er að ræða er mikilvægt að einstaklingurinn sé örugglega tilbúinn í hópmeðferð og geti til dæmis unnið létt verkefni í hópi með öðrum. Við notum greiningarviðtal til þess að meta hvort einstaklingur sé tilbúin í hópmeðferð. Þeir fagaðilar sem vilja vísa beint á námskeið án greiningarviðtals taka þá ábyrgð á því mati að viðkomandi sér reiðubúinn í hópmeðferð.

Til að mynda gerum við ráð fyrir að búið sé að kortleggja vandann og byrjað að vinna með hann samkvæmt viðurkenndum aðferðum þannig að öruggt sé að einstaklingurinn sé tilbúinn í næsta skref. Námskeiðið gæti einnig hentað einstaklingum með alvarlegan félagskvíða sem áður hafa tekið þátt í hópnámskeiði (t.d. námskeiði ekki sérstaklega ætluð félagskvíða) en þau ekki skilað tilætluðum árangri.

Námskeiðið hefur ekki hentað einstaklingum á einhverfurófi sem eru félagslega einangraðir og upplifa mikinn félagskvíða sökum þess.

Öryggi í samskiptum

litlakms@litlakms.is - Síðumúli 13 - s: 571-6110

Upplýsingar og verð sem koma fram á vefnum geta breyst án fyrirvara