top of page
Baldvin Logi Einarsson
Cand.psych

 

Baldvin útskrifaðist árið 2018 frá Háskóla Íslands með cand. psych gráðu á barna- og skólasálfræðilínu og hefur starfað á Litlu KMS frá árinu 2016 þar sem hann hefur sinnt greiningu og meðferð barna og ungmenna. Hann hefur haldið námskeið og fyrirlestra fyrir aðstandendur barna og ungmenna með kvíða og er teymisstjóri meðferðarteymis Litlu KMS fyrir ungmenni með þráhyggjuárátturöskun (OCD). Einnig sinnir hann einstaklings- og hóphandleiðslu fyrir aðra sálfræðinga og sálfræðinema. 
 
Áhugasvið í meðferð eru þráhyggjuárátturöskun, fælni og aðrar tilfinningaraskanir.
 
Menntun

2018 Cand. psych gráða í sálfræði af barna- og skólasálfræðilínu Háskóla Íslands.
Lokaverkefni: Þýðing og forprófun á Áráttu- þráhyggjuviðtalinu Children‘s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale.
2012 BS-gráða í sálfræði frá Háskóla Íslands.
Lokaverkefni: Áhrif ADHD á aðlögunarfærni hjá börnum með einhverfurófsröskun
2009 Stúdentspróf frá Menntaskólanum Í Reykjavík
 
Starfsreynsla
2023-                 Stundakennari við sálfræðideild Háskóla Íslands         
2018-                 Sálfræðingur á Litlu Kvíðameðferðarstöðinni
2017-2018         Nemi í starfsnámi á Litlu Kvíðameðferðarstöðinni
2017-2018         Klínísk þjálfun í Sálfræðiráðgjöf Háskólanema
2017                  Ráðgjafi hjá Vinakoti
2013-2016         Sérkennari á leikskóla
2011-2013         Stuðningsfulltrúi á búsetukjarna fyrir geðfatlaða
2011-2012         Aðstoðarkennari við sálfræðideild Háskóla Íslands
2009-2011         Liðveitandi hjá félagsþjónustu Kópavogsbæjar


Námskeið og endurmenntun

Baldvin sækir reglulega handleiðslu hjá Dr. Eric Storch, alþjóðlegum sérfræðingi í meðferð þráhyggju- árátturöskunar og kvíðaraskana hjá börnum. 
Áður hefur hann sótt handleiðslu m.a. hjá Dr. Robert Freidberg, Dr. Melisa Robichaud og Dr. Samuel Hubley.
Vinnustofa á vegum alþjóðlegu þráhyggju- áráttusamtakanna (IOCDF) um meðferð þráhyggju- árátturöskunar og tengdra raskana (3 dagar)

Þjálfun í beitingu 4-daga Bergen þráhyggju- áráttumeðferðarinnar

Vinnustofa Robert Friedberg um að sérsníða hugræna atferlismeðferð að börnum og ungmennum - Custom-made CBT for youth: Fitting CBT to transdiagnostic clinical presentations (14 klst)

Leiðbeinendaréttindi á námskeiðinu SOS! – Hjálp fyrir foreldra (15 klst)
Vinnustofa Juliette Liber um hugræna atferlismeðferð við hegðunarvanda barna - Cognitive Behavioral Therapy for Children with Externalizing Disorders: Selection of Treatment Techniques, Impact of Therapeutic Processes, Monitoring of Progress and Evaluation of Outcome.(8 klst)

Réttindanámskeið fyrir Kiddie SADS greiningarviðtal fyrir börn (12 klst)

Atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik (14 klst)
Tilfinningalæsi og seigla – aðferðir til að kenna börnum að þekkja tilfinningar og auka seiglu (6 klst)
Einstaklingsmiðað þjálfunarnámskeið í atferlisþjálfun (16 klst)

Námskeið um krefjandi hegðun barna og ungmenna með Dr. Ross Greene (7 klst)
Skyndihjálp barna, unglinga og fullorðinna.
Námskeið um slysavarnir barna
 
Einnig hefur hann sótt ráðstefnur á sviði sálfræði og þjónustu við börn auk þess að birta rannsóknina The impact of attention deficit/hyperactivity disorder on adaptive functioning in children diagnosed late with autism spectrum disorder ásamt Kristjönu Magnúsdóttur, Evald Sæmundsen, Páli Magnússyni og Urði Njarðvík sem birtist í ritrýnda tímaritinu Research in autism spectrum disorders og vera meðhöfundur að erindi um sömu rannsókn á vorþingi Greiningar- og Ráðgjafarstöðvar.

Baldvin2.jpg
bottom of page